Fryanet Zeeland
Zeeuws Vlaanderen Walcheren De Bevelanden & Schouwe duivenland De Bevelanden & Schouwe duivenland

Wat is fyranet

FYRA STAAT VOOR FYSIOTHERAPIE BIJ REUMATISCHE AANDOENINGEN. NET STAAT
VOOR NETWERK: EEN SAMENWERKINGS VERBAND TUSSEN GESPECIALISEERDE
ZORGVERLENERS VAN PATIENTEN MET REUMATISCHE KLACHTEN

Dit netwerk is georganiseerd in samenwerking met huisartsen, specialisten
o.a. reumatologen orthopeden, fysiotherapeuten, oefentherapeuten,
reumaconsulenten en de reumavereniging.

Fyranet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in
het verlenen van zorg aan patiënten met reumatische klachten
Fyranet Zeeland is een afdeling van dit grote netwerk en betreft het
verzorgingsgebied van alle ziekenhuizen op de Zeeuwse eilanden

Fyranet Zeeland is weer onderverdeeld in drie nauw samenwerkende regio's,
te weten Zeeuws Vlaanderen met Ziekenhuis De Honte te Terneuzen
Walcheren met Ziekenhuis Walcheren te Vlissingen
De Bevelanden met het Oosterschelde Ziekenhuis te Goes

Fyranet is een initiatief van de medische faculteiten van de universiteiten van
Leiden, Enschede en Rotterdam. Het project wordt door deze universiteiten
voortdurend ondersteund en begeleid.

www.paintballwm24.fr www.aurora-creation.fr  

fyranetzeeland.nl

sitemap